top of page

SANTRAL TERCÜME TOLGA ÖZGÜL

KVKK POLİTİKASI VE MÜŞTERİ, ÜYE, ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Hocapaşa Vergi Dairesi Mükellefi 6920107248 vergi numaralı Santral Tercüme Tolga Özgül (Bundan sonra işbu aydınlatma metninde “Santral Tercüme” olarak geçecektir.) olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına yüksek derecede önem vermekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra işbu aydınlatma metninde “Kanun” veya “KVKK” olarak geçecektir.) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği, çeşitli hizmetlerin sunulması ve geliştirilmesi esnasında işlenen ve aktarılan kişisel veriler açısından siz müşterilerimizin, üyelerimizin ve ziyaretçilerimizin bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI, HUKUKİ SEBEBİ VE TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Santral Tercüme, www.santraltercume.com internet sitesini ziyaret etmeniz, üye olmanız, site üzerindeki iletişim formlarından iletişim bilgilerinizi iletmeniz, web sitesi üzerindeki kurum iletişim bilgileri üzerinden bilgilerinizi iletmeniz halinde kişisel verileriniz, KVKK ve sair düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

Kimlik Bilgileri

Kimlik Bilgileri Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi

Kimlik Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, kişinin taleplerine yönelik iletişime geçilmesi ve bilgi verilmesi, kişinin kuruma iletmiş olduğu tercümesinin yapılmasının istendiği belge veya işlem için gerekli işlemlerin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/istihbarat/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

Kimlik Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından kimlik bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kimlik Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kimlik bilgileriniz; üyelik işlemleri esnasında doldurulan belgeler, telefon görüşmeleri, elektronik formlar, iletişim formları, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, internet sitemizde veya mobil uygulamamızda yer alan ve tercihinize bağlı doldurabilecek alanlar, sözleşmeler, tarafımıza gönderdiğiniz belge, işlem veya formlar, üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İletişim Bilgileri

İletişim Bilgileri Kapsamında İşlenen Kişisel Verileri

Kimlik Bilgileri, Resmi Bilgiler, Adres Bilgisi, E-Posta Adres Bilgisi, Telefon Numaras, GSM Numarası

İletişim Bilgileri Kişisel Veri İşleme Amaçları

İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş sürekliliğin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, üyelik süreçlerinin yürütülmesi, hizmet/etkinlik/eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç denetim/istihbarat/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

İletişim Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından iletişim bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başka KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İletişim Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

İletişim bilgileriniz; üyelik işlemleri esnasında doldurulan belgeler, telefon görüşmeleri, elektronik formlar, iletişim formları, tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar, internet sitemizde yer alan ve tercihinize bağlı doldurabilecek alanlar, sözleşmeler, tarafımıza tercüme işlemlerinin yapılması için dijital olarak göndermiş veya elden teslim etmiş veya vermis olduğunuz belgeler ve belge üzerindeki bilgiler,  üçüncü taraf sosyal medya platformları, üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

Müşteri İşlem Bilgileri

Müşteri İşlem Bilgileri Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Bilgiler, Kimlik Bilgileri, Tarafımıza Tercüme İşlemleri Yapılması İçin Göndermiş Olan Belge Üzerindeki Bilgiler, Adres Bilgisi, E-Posta Bilgisi, Telefon Numarası, GSM Numarası

Müşteri İşlem Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, eğitim/etkinlik/seminer katılımları sonrası sertifika ve belge düzenleme ve teslim işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analizi ve planlaması çalışmalarının yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, deneyim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iç deneyim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini.

Müşteri İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından müşteri işlem bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesine gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Müşteri İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Müşteri işlem bilgileriniz; üyelik esnasında doldurulan belgeler, tarafınızca beyan edilen bilgiler, telefon görüşmeleri, e-postalar, elektronik formlar, iletişim formları, internet sitemizde yer alan ve tercihinize bağlı doldurabilecek alanlar, yazılı olarak doldurduğunuz belgeler veya formlar, tarafımıza tercüme işlemleri yapılması için göndermiş/teslim olduğunuz belgeler ve üzerindeki bilgiler, üçüncü taraflar vasıtasıyla edinilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Pazarlama Bilgileri

Pazarlama Bilgileriniz Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Pazarlama ve Reklam Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sırasında Elde Edilen Bilgiler, Kampanya Çalışmaları Kapsamında Elde Edilen Bilgiler, Çerez Kayıtları, Hedefleme/Segmentasyon/Profilleme Çalışmaları Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

Pazarlama Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

Reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, stratejik pazarlama faaliyetlerinin oluşturulması ve yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama planlaması yapılması, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, ürün geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi

Pazarlama Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından pazarlama bilgileriniz, yukarıda belirtmiş olan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda başka KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili  mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

KVKK’nın 5’inci maddesinde sayılan sebepler haricinde pazarlama verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak pazarlama verileriniz işlenecektir.

Pazarlama Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Pazarlama bilgileriniz; telefon ve çağrı merkezi görüşmeleri, elektronik sistemler, elektronik formlar, e-postalar, programlar ve yazılımlar, bilgi güvenliği sistemleri, üçüncü taraf sosyal medya platformları reklam araçları ve faaliyetleri, arama motoru reklamcılığı faaliyetleri, fiziki pazarlama ve reklam faaliyetleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlem Güvenliği Bilgileri

İşlem Güvenliğine İlişkin İşlenen Kişisel Veriler

İnternet Sitesi Giriş Ve Çıkış Bilgileri, Tarayıcı Ve Sistem Bilgileri, IP Adresi Bilgileri, Şifre Bilgileri, Kullanıcı Cihazı Türü Ve Işletim Sistemi Bilgileri, Trafik Verileri, Port Bilgisi

İşlem Güvenliğine İlişkin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, internet sitesi ve mobil uygulama güvenliğinin sağlanması, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından işlem güveniğine ilişkin bilgiler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler; bilgi güvenliği sistemleri, elektronik cihazlar ve yazılımlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

Finans Bilgileri

Finans Bilgileriniz Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap/IBAN Numarası Bilgileri, Diğer Dijital Ödeme Yöntemleri Bilgileri

Finans Bilgileriniz Kapsamında Kişisel Veri İşleme Amaçları

Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iade ve ödeme süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, personel ve freelancer hizmet veren kişilere ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin ve işlemlerin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.

Finans Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından finans/finansal bilgileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Finans Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri,

Finans bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen sözlü veya yazılı bilgiler, elektronik/dijital şekilde gönderdiğiniz bilgiler, e-postalar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

Fiziksel Mekan Güvenliği Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler

CCTV Kayıtları

Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Fiziksel mekan güvenliğinin temini, ürün ve kaynakların güvenliğinin temini, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, taşınır mal ve demirbaşların kaynaklarının güvenliğinin temini, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi.

Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgilerin Toplanma Yöntemleri

Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Hukuki İşlem Bilgileri

Hukuki İşlem Bilgilerinize İlişkin İşlenen Kişisel Veriler

Uyuşmazlık Halinde; Adli ve İdari Makamlar ile Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarname/İhbarname/Taahhütname/Dilekçe Kapsamındaki Bilgiler

Hukuki İşlem Bilgilerinize İlişkin Kişisel Veri İşleme Amaçları

Hukuki işlerin ve işlemlerin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve çözüme kavuşturulması faaliyetleri, yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi.

Hukuki İşlem Bilgilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Santral Tercüme tarafından işlem güveniğine ilişkin bilgiler, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başlta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Hukuki İşlem Bilgilerinizin Toplanma Yöntemleri

Hukuki işlem bilgileriniz; resmi yazılar, diğer basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,

 • Kanunun öngördüğü kapsamda faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yasal düzenlemelere göre işleyişin sağlanması, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi amaçlarıyla Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesi, kampanya/reklam/promosyon iş ve faaliyetlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi ve çözüme kavuşturulması faaliyetleri, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, erişim yetkilerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, tarafımıza tercüme işlemi için iletişmiş işlerin yürütülmesi için tercümanlar ve yeminli tercümanlar, tercüme işlemlerinizin onaylanacağı noterler, denetim ve kontrol sürecinde hizmet alınan bağımsız denetim firmaları, mali danışmanlık firmaları, aracı hizmet sağlayacılar gibi tedarikçilere, finansal işlerin yönetilmesinde faaliyet gösterilen bankalar ve ödeme kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, iştirak şirketlerine ve bağlı ortaklıklara aktarılmaktadır.

 • Santral Tercüme tarafından yürütülen veya yürütülecek olan tercüme işlemleriniz esnasında tarafınızca iletilmiş olan belgeleriniz ve bilgileriniz işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla tercüman, yeminli tercümanlar ve noterler, noterlikler ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verileriniz, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetleri amaçlarıyla sunucuları yurtdışında bulunan teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız tarafından sağlanan/kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilmektedir. Bu kapsamda, tarafınıza ait kişisel veriler, açık rızanıza dayalı olarak ve gerekli tüm teknik ve idari tedbirler alınarak, Santral Tercüme adına sunucuları yurtdışında bulunan hizmet sağlayıcılar tarafından işlenecek ve yukarıda sayılan amaçlarla otomatik olarak yurtdışına aktarılacak ve sayılan dışında herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmayacaktır.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar kapsamında kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığınız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • Kişisel verilerin kanuna aykrıı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

 

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi internet sitemizde bulunan “KVKK BAŞVURU FORMU”nu eksiksiz ve açık bir şekilde doldurup imzaladıktan sonra Alemdar Mahallesi Divanyolu Caddesi Erçevik İşhanı No:48/102 Fatih/İstanbul adresimize elden veya iadeli taahhütlü posta yolu ile iletmeniz gerekmektedir.

Kişisel verilerinize ilişkin hak ve taleplerinize yönelik başvurunuz firmamız tarafından değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplanmaktadır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese veya e-posta adresinize elektronik posta ya da posta yolu başta olmak üzere tarafınızca seçilen usullerden biri ile gönderilir.

BAŞVURUNUZDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Ad, soyad

 • Başvuru yazılı ise ıslak imza

 • T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu pasaport numarası veya varsa kimlik numarası)

 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi

 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası

 • Talep konusu

İlgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuru yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekaletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlenmeye alınmayacaktır.

KVKK POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİNİN GÜNCELLENMESİ

Santral Tercüme değişen ürün, hizmetler ve koşullar ile kanuni gelişmeler doğrultusunda KVKK Politikaları ve Aydınlatma metni değişiklik gösterebilecek olup, en güncel Politikamıza ve Aydınlatma Metnimize www.santraltercume.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

bottom of page